EVENTS - BG

Вашата видео изложба може да бъде видимо 180 дни

Ще ви бъдем благодарни за всяко дарение над USD 50.00,
което ще бъде използвано за продължаване на проектите:
Архитектурно-Етнографски Комплекс и Домове за възрастни хора
в гр. Дряново

Благодаря за вашето съдействие !

Изпратете вашето видео само във .flv формат, до 10 MB: 

office@events-bg.com


Copyright © 2010 EVENTS-BG  - All Rights Reserved