EVENTS - BG

ПРОГРАМА

Инвестиции с бъдеще – Архитектурно - етнографски комплекс +
в гр. Дряново

   Архитектурно - етнографски комплекс + – Дряново е проект на Фондация
“БИБИН“ и AMEXIM Co. Първият етап от проекта предвижда изграждането на реплики на 50 къщи от Възрожденския период на българската архитектура, оригиналите, на които са паметници на културата от национално значение. Отреденият за целта терен е с площ от 38 декара, намиращ се на 3 км. от гр. Дряново. В него се предвижда изграждането на малки търговски обекти, занаятчийски работилници и др.


   Виждането е, всеки от бъдещите им собственици да има възможността сам да избере къщата, която е най-близо до неговите визии и усещания и чиято реплика иска да притежава.
В комплекса не е възможно да има повтаряемост на къщите, както не е възможно изграждането на такива от други периоди.

   Фондацията и Компанията смятат, че собствениците могат да използват къщите си за стартиране на собствен бизнес, например в сферата на културния туризъм, в сферата на занаятите и търговията със занаятчийска продукция или други дейности съвместими с духа на комплекса.

   По време на презентацията, която ще се състои в края на януари 2013, в Събитиен и Презентационен Център в София ще може да се запознаете с детайлите на проекта и зададете вашите въпроси.
  
   Вход с покани. Поискайте вашата на
E-Mail: amexim1@aol.com

   Точната дата и часа ще бъдат указани в поканата.

* * * * * *   

Инвестиции с бъдеще – Дом и Комплекс за активни възрастни хора +
в гр. Дряново
 
   Дом и Комплекс за възрастни хора + – Дряново е проект на Фондация БИБИН и AMEXIM Co. Проектите предвиждат изграждането на Дом за активни възрастни хора с обща площ от 2100 м2 със студиа и едностайни апартаменти, зала за тихи игри, ресторант-сладкарница, магазин, фитнес и др. и Комплекс за активни възрастни хора върху 11 парцела с обща площ от 5.7 декара, състоящ се от едноетажни къщи със средна застроена площ от 250 м2 всяка.
  
   Предвид, че терените са практически съседни, част от обектите в Дома ще се ползват и от собствениците на къщи в Комплекса.


   Виждането на Фондацията и Компанията е, че собствениците могат да използват къщите си за стартиране на собствен бизнес в сферата на грижи за възрастни хора, за отдаване под наем на възрастни хора или други съвместими с духа на комплекса дейности.

   По време на презентацията, която ще се състои в края на януари 2013, в Събитиен и Презентационен Център в София ще може да се запознаете с детайлите на проекта и зададете вашите въпроси.

    Вход с покани. Поискайте вашата на
E-Mail: amexim1@aol.com

    Точната дата и часа ще бъдат указани в поканата.

* * * * * *

Инвестиции с бъдеще -  Мини голф игрища

   Изграждането на мини голф игрища и създаването на мрежа от такива в страната е проект на Фондация
“БИБИН“ и AMEXIM Co. Насочването на вниманието на потенциалните инвеститори към мини голфа е продиктувано от съотношението: размер на инвестицията към нейното възвръщане и генериране на печалба, като създаването на условия за спортуване на открито е ползата за обществото.

  
   Виждането на Фондацията и Компанията е, че бъдещите собственици на мини голф игрища могат да допълнят дейността си с обекти за храна и подслон, без да се омаловажават и приходите от реклама и спонсорства на съзтезанията, както и от организирането на тийм билдинг мероприятия и др.    
   По време на презентацията,
която ще се състои през февруари 2013, в Събитиен и Презентационен Център в София ще може да се запознаете с детайлите на проекта и зададете вашите въпроси.


   Вход с покани. Поискайте вашата на E-Mail: amexim1@aol.com
   Точната дата и часа ще бъдат указани в поканата.

* * * * * *

Инвестиции с бъдеще -  Водни и въздушни слънчеви колектори

    Стартирането на производство на въздушни слънчеви колектори за отопление и като елементи за слънчеви сушилни, както и на пластмасови водни колектори за топла вода за битови нужди е проект на Фондация “БИБИН“ и AMEXIM Co. Насочването на вниманието на потенциалните инвеститори към стартирането на производство на такива колектори е продиктувано от съотношението: размер на инвестицията към нейното възвръщане и генериране на печалба.

   Виждането на Фондацията и Компанията е, че бъдещите производители могат да допълнят дейността си с услуги свързани с монтажа и сервиза на слънчеви инсталации базирани на тяхното производство.

   По време на презентацията, която ще се състои през февруари 2013, в Събитиен и Презентационен Център в София (допълнителна информация на www.events-bg.com ) ще може да се запознаете с детайлите на проекта и зададете вашите въпроси.
  
   Вход с покани. Поискайте вашата на
E-Mail: amexim1@aol.com

   Точната дата и часа ще бъдат указани в поканата.

* * * * * *

Инвестиции с бъдеще -  Енергоефективни едноетажни сгради с дървена конструкция и разширено ползване на слънчевата енергия

   Стартирането на производство на енергоефективни едноетажни сгради с дървена конструкция и разширено ползване на слънчевата енергия е проект на Фондация
БИБИН и AMEXIM Co. Насочването на вниманието на потенциалните инвеститори към стартирането на производство на такива сгради е продиктувано от съотношението: размер на инвестицията към нейното възвръщане и генериране на печалба.


   Горното съотношение може да се разглежда и като: размер на инвестицията към размера на икономисаните средства, в случай, че производителя на сградите строи сам своите обекти.

   Виждането на Фондацията и Компанията е, че бъдещите производители могат, както да произвеждат и строят за себе си, така също да произвеждат и строят за близки, познати и съседи.

   По време на презентацията, която ще се състои през февруари 2013, в Събитиен и Презентационен Център в София (допълнителна информация на www.events-bg.com ) ще може да се запознаете с детайлите на проекта и зададете вашите въпроси.

   Вход с покани. Поискайте вашата на E-Mail: amexim1@aol.com
   Точната дата и часа ще бъдат указани в поканата.

* * * * * *

“Пъзелът” – Съвременна българска архитектура 1947 -2012

    Във връзка с 65-тата годишнина от от издаването на първите 11 архитектурни дипломи в България от Държавната политехника през 1947 година, Фондация “БИБИН” с Галерията за Архитектура, Изкуство и Дизайн с Изп. Директор арх. Георги Бибин, обявява поредицата от архитектурни изложби под общото название: “Пъзелът” – Съвременна българска архитектура 1947 -2012.

    Виждането на организаторите е да се предостави възможност за презентирането, както на реализирани, така и на идейни и концептуални проекти, като се започне от урбанистичните, като се мине през сградите в многообразието на тяхната функционалност и се стигне до интериорния и ландшафтен дизайн.  

    От месец януари 2013 г. в Галерията, във всяка част от изложбата с времетраене от една седмица,  ще могат да бъдат представяни по 21 табла с размери: 70 см. хоризонтално и 100 см. вертикално, а придружаващия ги текстов материал на табла: 70 см. хоризонтално и 12 см. вертикално. Всеки от архитектите ще има възможност да участва в изложбата с до 2 табла.

    Поради невъзможността отделните частите на изложбата да бъдат в  хронологичен порядък, то те ще представят архитектите по реда на регистрацията им.   

    Те ще се провеждат през всяка втора и четвърта седмица на месеците на 2013 год. или до приключване на регистриралите се за участие.

    Регистрацията започва от 15 септември 2012 г. на E-Mail: ybibin1@aol.com с писмо в свободен текст, задължително съдържащ броя на таблата, които ще бъдат представяни. Таблата следва да бъдат предадени в Галерията за Архитектура, Изкуство и Дизайн не по-късно от 30 дни преди датата на съответната част от изложбата, за която участниците ще бъдат информирани до 72 часа след регистрацията им.

    След приключване на изложбата “Пъзелът” – Съвременна българска архитектура 1947 -2012, Фондация “БИБИН” съвместно с Галерията за Архитектура, Изкуство и Дизайн ще пристъпят към изработването на общ каталог, на електронен носител, на участвалите архитекти, включващ предоставения от тях снимков, видео и текстов материали.

* * * * * *

“Пъзелът” – Съвременна средиземноморска архитектура
(от минало към настояще)

    Фондация “БИБИН” с Галерията за Архитектура, Изкуство и Дизайн с Изп. Директор арх. Георги Бибин, обявяват поредицата от архитектурни изложби под общото название “Пъзелът” – Съвременна средиземноморска архитектура (от минало към настояще), която ще се проведе в гр.София, България, и ще започне от средата на 2013 г.

    Фокусът към темата е продиктуван от убеждението, че на фона на впечатляващите архитектурни постижения  в страните от Средиземноморието, които заемат полагащото им се място в изследванията и книгите по История на архитектурата и се радват на огромния интерес на посетителите от цял свят, творчеството на съвременните архитектите и дизайнерите не е достатъчно познато и популяризирано.

    Очакването е да бъдат представени най-характерните работите на участници от 23 средиземноморски страни и Португалия.

    Виждането на Фондацията са, че независимо дали София ще бъде “Европейска столица на културата 2019”, тя е била и може да бъде пресечна точка на културите от три континента, като по никакъв начин не се изключват възможностите на страната в това направление.

* * * * * *

    AMEXIM Co. – American Export Import Company чрез Фондация “БИБИН” организира Договаряне с българските художници за права на тираж ( за Limited edition; Prints и др.) на предложени от тях картини.

    По време на Договарянето авторите представят снимки на произведенията си.

    Всички картини ще бъдат публикувани на сайта: www.royalty-free-art.com

    За художници от София договарянето ще се състои в Галерия за Архитектура, Изкуство и Дизайн в София, ул. 6-ти септември № 17, партер, вход от страна на улицата, след предварително определен ден и час. За художници от страната по E-Mail и Skype.

За контакти: E-Mail: amexim1@aol.com или тел. 0893 423 328 ( от 13 до 23 ч.)

* * * * * *

    Галерията за Архитектура, Изкуство и Дизайн  обявява готовността си да публикува информация за съвременните архитекти и техните проекти на сайта : www.contemporary-architecture.net
    За повече информация: office@
contemporary-architecture.net

* * * * * *

  

Copyright © 2010 EVENTS-BG  - All Rights Reserved